Elie Verkstad er ein blomebutikk i Leirvik sentrum. Elisabeth som driv verkstaden, tok kontakt med oss då ho skulle flytte til nye  lokaler.  Skag Design & Trykkeri  laga logo, samt trykksaker som flyers, rabattkort og salgsskilt.