Renevo er det nye navnet!

SKAG Design har laga ny profil samt nettsider til Renevo, tidlegare Sunnhordland Naturgass.
Navnet består av ulike segment; REN/REN – Ren/Renewable (fornybar),
og EVO – Evolution/Evolusjon (utvikling).

«Renevo drives av å skape energi og andre relaterte produkter som gir bærekraftig nytte for samfunnet. For å realisere dette skal vi arbeide og strekke oss etter å nå visjonen om å bli – en ledende leverandør av alternativ energi. Vår misjon beskriver kjernen i hva vi gjør, for oss betyr dette å arbeide målrettet med – å lede utvikling av tilbudet av miljøvennlige og alternative energiformer i samspill med næringsliv og offentlige kunder. «

Sjekk ut deira nettside: www.renevo.no