SKAG Design har lokalproduksjon her på Stord, og er eit lite men velutrusta trykkeri.
Me oppmodar alle til å trykke lokalt, spesielt med tanke på miljø.

Me er konkurransedyktige på pris og har rask levering.

Her er nokre av produkta me tilbyr:

  • Brosjyrer
  • Flyers
  • Hefter
  • Visittkort
  • Brevark
  • Konvoluttar
  • Plakatar
  • Klistermerker

PAPIR HAR STOR INNVERKNAD

Me trykker også på eit papir som er laga av jordbruksavfall. Det er eit fantastisk papir som du kan få både naturfarga og  kvit (miljøvennlig bleiking).

Dette papiret kan du også få til skrivaren på kontoret ditt!

Med dette papiret reduserar du CO2 avtrykket med 47%, og dette er inkludert transport, enn anna miljøvennlig papir laga av trer.

Forskning viser at ein oppfattar meir på papir enn på skjerm, og me er langt ifra eit papirfritt samfunn. Det visar seg også at det lønnar seg i vise at ein har fokus på bærekraft og miljø. Ved å merke trykksaken med paperwise-logoen, gjer ein andre oppmerksom på det.

VEL EIT LOKALT TRYKKERI!

Ved å kjøpe trykksaker som er produsert i Noreg bidrar du til å behalde lokale arbeidsplassar, samtidig som du tar omsyn til miljøet. Vel du eit trykkeri som er medlem av Trykt i Noreg, kan du få trykksakene dine merket med Trykt i Noreg-logoen. 

Vis kundane og samarbeidspartnerane dine at du støtter norsk kvalitetstrykk! 
PS: Skag Design sørgja for å få denne merkinga på nynorsk. 

Heia nynorsk! 

LYST TIL Å GI UT BOK?

Går du med ei forfatterspire i magen, men veit ikkje heilt korleis du skal begynne?

SKAG Design  rådgir deg om korleis du skal gå fram for å gi ut ei bok.
Me bistår med design, illustrasjonar og har samarbeid med eit  godt trykkeri (med gode prisar på trykking av bøker). Du er med på prosessen og styrer korleis boka skal sjå ut.

Me er opptatt av at du som kunde skal føle deg godt ivaretatt!

Me har veldig god erfaring med å gi ut bøker, og har vert med forfattere å gi ut rundt 20 bøker dei siste åra. SKAG Design har stadig nye bok-prosjekt på gong.

Ta kontakt med oss for eit uforplikta møte!

Cover 6 aug. 2017
Inlay TRYKK